งานบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
 
หลักในการปฏิบัตราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 134 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 225 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 196 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 195 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1