งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล "การประเมินผลการปฏิบัติงาน " ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2563