งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล หลักในการปฏิบัตราชการ
   
 
   
 
 
 

 เทศบาลตำบลกะทูน  ประชาสัมพันธ์หลักในการปฏิบัติราชการ  โดยขอน้อมนำพระราชนิพนธ์  "หลักราชการ  10  ประการ" เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ   

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563