งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563