งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย
   
 
   
 
 
 

 เทศบาลตำบลกะทูน  ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย  

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563