งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566
   
 
   
 
 
 

 เทศบาลตำบลกะทูน  ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  ประจำปี  พ.ศ.  2564-2566  เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563