งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2564-2566
   
 
   
 
 
 

 เทศบาลตำบลกะทูน  ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี  2564 - 2566

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563