ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
01 พ.ค. 2563
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.1 และ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
700
20 เม.ย. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ สายห้วยหมื่นสี ดาวน์โหลดเอกสาร
697
03 เม.ย. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ สายคลองใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
706
03 เม.ย. 2563
35 ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
01 เม.ย. 2563
36 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
01 เม.ย. 2563
37 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 สายอ่าวอีเดื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
612
01 เม.ย. 2563
38 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
610
31 มี.ค. 2563
39 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายห้วยหมื่นสี หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
717
27 มี.ค. 2563
40 ประชาสัมพันธ์ราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายคลองใหญ่ บ้านห้วยช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
673
27 มี.ค. 2563
41 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร เทศบาลตำบลกะทูน (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
698
17 มี.ค. 2563
42 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายคลองใหญ่ บ้านห้วยช่อง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
17 มี.ค. 2563
43 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่อง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
683
05 มี.ค. 2563
44 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
903
01 มี.ค. 2563
45 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 46 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่อง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
677
25 ก.พ. 2563
46 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายห้วยหมื่นสี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
612
17 ก.พ. 2563
47 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
704
12 ก.พ. 2563
48 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
01 ก.พ. 2563
49 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดหาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
28 ม.ค. 2563
50 ประกาศแผนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
718
15 ม.ค. 2563
51 เปลี่ยนแปลงประกาศเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
705
15 ม.ค. 2563
52 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
06 ม.ค. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคาร ศดว.โพธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
659
19 ธ.ค. 2562
54 ประกาศปรับปรุงหลังคา ศพด.วัดโพธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
741
06 ธ.ค. 2562
55 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
02 ธ.ค. 2562
56 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม (หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
25 พ.ย. 2562
57 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
01 พ.ย. 2562
58 ประกาศขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
28 ต.ค. 2562
59 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
28 ต.ค. 2562
60 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3