งบการเงิน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
573
08 ต.ค. 2562
132 งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
02 ต.ค. 2562
133 งบทดลองประจำเดือนกันยายน2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
02 ต.ค. 2562
134 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
01 ต.ค. 2562
135 ประชาสัมพันธ์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
01 ต.ค. 2562
136 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
03 ก.ย. 2562
137 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
03 ก.ย. 2562
138 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
05 ส.ค. 2562
139 งบทดลองจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
05 ส.ค. 2562
140 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
03 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16