ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2563
62 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
30 ก.ย. 2563
63 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
22 ก.ย. 2563
64 ประชาสัมพันธ์สรุปการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
16 ก.ย. 2563
65 ประกาศเรื่องการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
28 ส.ค. 2563
66 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
720
01 ก.ค. 2563
67 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้ขอรับบริการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
672
01 พ.ค. 2563
68 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
678
01 พ.ค. 2563
69 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
713
07 เม.ย. 2563
70 ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
13 ม.ค. 2563
71 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
663
08 ม.ค. 2563
72 ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตโดยใช้ผลการประเมินการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
687
04 ธ.ค. 2562
73 บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
609
20 พ.ย. 2562
74 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
10 ต.ค. 2562
75 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้ขอรับบริการ เทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
10 ต.ค. 2562
76 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
665
10 ต.ค. 2562
77 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
787
09 ต.ค. 2562
78 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
08 ต.ค. 2562
79 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
08 ต.ค. 2562
80 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
08 ต.ค. 2562
81 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
05 ต.ค. 2562
82 ข้อมูลเชิงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
01 ต.ค. 2562
83 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
12 ก.ค. 2562
84 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
794
02 พ.ค. 2562
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
758
24 เม.ย. 2562
86 ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
718
31 มี.ค. 2562
87 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
759
27 มี.ค. 2562
88 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
739
08 มี.ค. 2562
89 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
04 มี.ค. 2562
90 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
793
01 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4