ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด :

 ตามที่  เทศบาลตำบลกะทูน  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกะทูน  ประจำปีงบประมาณ  2565  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะทูน  ในตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  และได้ดำเนินการเลือกสรร  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2565  เรียบร้อยแล้ว  นั้น  จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน