ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลกะทูน ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 ด้วย  เทศบาลตำบลกะทูน  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อใช้เป็นเครื่่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน