กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ชมเชยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รายละเอียด :
    

 เทศบาลตำบลกะทูน  ขอชมเชย  นายชัยรัตน์  ละเอียด  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  สังกัดกองคลัง  เทศบาลตำบลกะทูน  เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติงาน  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด  สืบเนื่องจากมีผู้ทำเงินหล่นที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะทูน  นายชัยรัตน์  ละเอียด  เป็นผู้พบเงินดังกล่าวและพยายามติดตามหาเจ้าของเงินและส่งคืนเงินให้แก่เจ้าของ  คือ  นายชูศักดิ์  กิตติธิรางกูล  อยู่บ้านเลขที่  58  หมู่ที่  2  ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562    อ่าน 259 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**