กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง

รายละเอียด :
    

        วันที่  10  ตุลาคม  2561  เทศบาลตำบลกะทูน  จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน  ในการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเหมาะสมกับวัยของเด็ก  ณ  ศาลาการเปรียญวัดศรีมาราม  หมู่ที่  8  ตำบลกะทูน  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

       ซึ่งจากการทำประชาคมในครั้งนี้  มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน  เข้าร่วมเวทีประชาคม  จำนวน  104  คน  และมีมติเห็นด้วยให้เทศบาลตำบลกะทูนยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก  4  ศูนย์  ให้เหลือเพียง  ศูนย์เดียว  โดยมีข้อเสนอแนะให้เทศบาลตำบลกะทูน  มีการจัดบริการรถรับ-ส่งเด็กให้ทั่วถึงทั้งตำบล

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561    อ่าน 255 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**