งานบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
 
หลักในการปฏิบัตราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1