ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
     
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2561