ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
     
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ระเบียบเทศบาลตำบลกะทูน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลกะทูน
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2560