ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฉลอง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 ธ.ค. 2561
32 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ธ.ค. 2561
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 พ.ย. 2561
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 พ.ย. 2561
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 พ.ย. 2561
36 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 พ.ย. 2561
37 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลว.12 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
12 ต.ค. 2561
38 ประกาศ โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 ก.ย. 2561
39 ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ก.ย. 2561
40 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสลบ.ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
17 ก.ย. 2561
41 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 ก.ย. 2561
42 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 ก.ย. 2561
43 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง แบบสรุปราคาก่อสร้าง ถนนสายสันอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
13 ก.ย. 2561
44 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ก.ย. 2561
45 ประกาศราคากลางก่อสร้างบุกเบิกถนนสายปาริฉัตรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ก.ย. 2561
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณาทิพย์ ริยาพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ส.ค. 2561
47 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำกะทูน ผิวทาง PARAASPHALT CONCRETE ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 เม.ย. 2561
48 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การคำนวณและกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวอีเดื่อ เริ่มจากสวนนายคล่ำ-สวนนายอวยชัย หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 มี.ค. 2561
49 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวอีเดื่อ เริ่มจากสวนนายคล่ำ-สวนนายอวยชัย หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 มี.ค. 2561
50 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การคำนวณและกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล.จากเขตชลประทาน แยกพี่หลวง 2 - หนองไทร เริ่มจากเขตชลประทานแยกพี่หลวง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 มี.ค. 2561
51 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง กำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล.จากเขตชลประทาน แยกพี่หลวง 2 - หนองไทร เริ่มจากเขตชลประทานแยกพี่หลวง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 มี.ค. 2561
52 กำหนดราคากลางก่อสร้างบุกเบิกถนนสายปาริฉัตรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ก.พ. 2561
53 สรุปกำหนดราคากลางก่อสร้างบุกเบิกถนนสายปาริฉัตรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 ก.พ. 2561
54 กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขานา หมุ่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ก.พ. 2561
55 ประกาศ ราคากลางก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขานา หมุ่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2