ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดหาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 ม.ค. 2563
32 ประกาศแผนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 ม.ค. 2563
33 เปลี่ยนแปลงประกาศเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 ม.ค. 2563
34 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 ม.ค. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคาร ศดว.โพธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 ธ.ค. 2562
36 ประกาศปรับปรุงหลังคา ศพด.วัดโพธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
143
06 ธ.ค. 2562
37 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ธ.ค. 2562
38 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม (หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ย. 2562
39 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 พ.ย. 2562
40 ประกาศขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
28 ต.ค. 2562
41 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ต.ค. 2562
42 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 เม.ย. 2562
43 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
12 มี.ค. 2562
44 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 มี.ค. 2562
45 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ก.พ. 2562
46 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
03 ม.ค. 2562
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฉลอง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 ธ.ค. 2561
48 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
03 ธ.ค. 2561
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 พ.ย. 2561
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 พ.ย. 2561
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
23 พ.ย. 2561
52 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 พ.ย. 2561
53 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลว.12 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
12 ต.ค. 2561
54 ประกาศ โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ก.ย. 2561
55 ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ก.ย. 2561
56 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสลบ.ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 ก.ย. 2561
57 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 ก.ย. 2561
58 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 ก.ย. 2561
59 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง แบบสรุปราคาก่อสร้าง ถนนสายสันอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 ก.ย. 2561
60 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3