ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 เม.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 มี.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.พ. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 ม.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ธ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 พ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 พ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ต.ค. 2564
11 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านปากจัง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ต.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนางเอื้อย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ต.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ต.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 ต.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ก.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
01 ก.พ. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
02 ม.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
01 ธ.ค. 2563
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยหมื่นสี่ หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
740
01 ธ.ค. 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองกะทูน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกลาง ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ธ.ค. 2563
21 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยหมื่นสี่ หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
687
25 พ.ย. 2563
22 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเขานา-ปลายเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
886
24 พ.ย. 2563
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายหนองไทร 1 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
692
24 พ.ย. 2563
24 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีต สายบ้านห้วยทรายขาว 6 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
712
24 พ.ย. 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต สายห้วยแก่นจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 พ.ย. 2563
26 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 พ.ย. 2563
27 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
02 พ.ย. 2563
28 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
06 ต.ค. 2563
29 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
05 ต.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3