ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ก.พ. 2563
2 ประกาศแผนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ม.ค. 2563
3 เปลี่ยนแปลงประกาศเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ม.ค. 2563
4 ประกาศปรับปรุงหลังคา ศพด.วัดโพธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ธ.ค. 2562
5 ประกาศขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ต.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 เม.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 มี.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 มี.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ก.พ. 2562
10 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ม.ค. 2562
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฉลอง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 ธ.ค. 2561
12 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 ธ.ค. 2561
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 พ.ย. 2561
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 พ.ย. 2561
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 พ.ย. 2561
16 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 พ.ย. 2561
17 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลว.12 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 ต.ค. 2561
18 ประกาศ โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ก.ย. 2561
19 ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 ก.ย. 2561
20 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสลบ.ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ก.ย. 2561
21 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ก.ย. 2561
22 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ก.ย. 2561
23 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง แบบสรุปราคาก่อสร้าง ถนนสายสันอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 ก.ย. 2561
24 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ก.ย. 2561
25 ประกาศราคากลางก่อสร้างบุกเบิกถนนสายปาริฉัตรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ก.ย. 2561
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณาทิพย์ ริยาพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ส.ค. 2561
27 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำกะทูน ผิวทาง PARAASPHALT CONCRETE ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 เม.ย. 2561
28 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การคำนวณและกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวอีเดื่อ เริ่มจากสวนนายคล่ำ-สวนนายอวยชัย หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 มี.ค. 2561
29 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวอีเดื่อ เริ่มจากสวนนายคล่ำ-สวนนายอวยชัย หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 มี.ค. 2561
30 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การคำนวณและกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล.จากเขตชลประทาน แยกพี่หลวง 2 - หนองไทร เริ่มจากเขตชลประทานแยกพี่หลวง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2