ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 เม.ย. 2562
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 มี.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 มี.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ก.พ. 2562
6 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ม.ค. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฉลอง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ธ.ค. 2561
8 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 ธ.ค. 2561
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 พ.ย. 2561
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ย. 2561
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ย. 2561
12 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 พ.ย. 2561
13 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลว.12 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 ต.ค. 2561
14 ประกาศ โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ก.ย. 2561
15 ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ก.ย. 2561
16 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสลบ.ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ก.ย. 2561
17 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 ก.ย. 2561
18 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ก.ย. 2561
19 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง แบบสรุปราคาก่อสร้าง ถนนสายสันอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 ก.ย. 2561
20 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางสายสันอ่างเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ก.ย. 2561
21 ประกาศราคากลางก่อสร้างบุกเบิกถนนสายปาริฉัตรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ย. 2561
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณาทิพย์ ริยาพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ส.ค. 2561
23 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้างถนนสายสันอ่างเก็บน้ำกะทูน ผิวทาง PARAASPHALT CONCRETE ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 เม.ย. 2561
24 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การคำนวณและกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวอีเดื่อ เริ่มจากสวนนายคล่ำ-สวนนายอวยชัย หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 มี.ค. 2561
25 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวอีเดื่อ เริ่มจากสวนนายคล่ำ-สวนนายอวยชัย หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 มี.ค. 2561
26 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง การคำนวณและกำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล.จากเขตชลประทาน แยกพี่หลวง 2 - หนองไทร เริ่มจากเขตชลประทานแยกพี่หลวง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 มี.ค. 2561
27 ประกาศ ทต.กะทูน เรื่อง กำหนดราคาในการก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล.จากเขตชลประทาน แยกพี่หลวง 2 - หนองไทร เริ่มจากเขตชลประทานแยกพี่หลวง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 มี.ค. 2561
28 กำหนดราคากลางก่อสร้างบุกเบิกถนนสายปาริฉัตรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ก.พ. 2561
29 สรุปกำหนดราคากลางก่อสร้างบุกเบิกถนนสายปาริฉัตรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ก.พ. 2561
30 กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขานา หมุ่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2