ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 มิ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.1 และ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 เม.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ สายห้วยหมื่นสี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 เม.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ สายคลองใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 เม.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 เม.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 เม.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายห้วยหมื่นสี หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 มี.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายคลองใหญ่ บ้านห้วยช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 มี.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร เทศบาลตำบลกะทูน (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 มี.ค. 2563
11 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่อง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 มี.ค. 2563
12 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 มี.ค. 2563
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 46 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่อง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ก.พ. 2563
14 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 ก.พ. 2563
15 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.พ. 2563
16 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดหาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ม.ค. 2563
17 ประกาศแผนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
15 ม.ค. 2563
18 เปลี่ยนแปลงประกาศเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
15 ม.ค. 2563
19 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ม.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคาร ศดว.โพธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ธ.ค. 2562
21 ประกาศปรับปรุงหลังคา ศพด.วัดโพธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ธ.ค. 2562
22 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ธ.ค. 2562
23 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 พ.ย. 2562
24 ประกาศขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 ต.ค. 2562
25 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ต.ค. 2562
26 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 เม.ย. 2562
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
12 มี.ค. 2562
28 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 มี.ค. 2562
29 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ก.พ. 2562
30 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2