ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ก.พ. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ม.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ธ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยหมื่นสี่ หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยหมื่นสี่ หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 พ.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเขานา-ปลายเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
221
24 พ.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายหนองไทร 1 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 พ.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีต สายบ้านห้วยทรายขาว 6 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 พ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 พ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ต.ค. 2563
11 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2563
12 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 มิ.ย. 2563
13 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 พ.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.1 และ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 เม.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ สายห้วยหมื่นสี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 เม.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ สายคลองใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 เม.ย. 2563
17 ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 เม.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 เม.ย. 2563
19 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายห้วยหมื่นสี หมู่ที่ 7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 มี.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์ราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต สายคลองใหญ่ บ้านห้วยช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 มี.ค. 2563
21 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร เทศบาลตำบลกะทูน (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 มี.ค. 2563
22 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่อง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 มี.ค. 2563
23 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
01 มี.ค. 2563
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 46 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่อง ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 ก.พ. 2563
25 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
102
12 ก.พ. 2563
26 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ก.พ. 2563
27 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดหาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
28 ม.ค. 2563
28 ประกาศแผนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
15 ม.ค. 2563
29 เปลี่ยนแปลงประกาศเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 ม.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3