งบการเงิน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 พ.ย. 2562
2 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 พ.ย. 2562
3 เอกสารประกอบงบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 พ.ย. 2562
4 เอกสารประกอบงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 พ.ย. 2562
5 งบทดลองหลังปิดบัญชี งบประมาณปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ต.ค. 2562
6 งบทรัพย์สิน งบประมาณปี62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ต.ค. 2562
7 งบรายรับ งบประมาณปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ต.ค. 2562
8 งบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ต.ค. 2562
9 งบแสดงฐานะการเงินหลังทำงบทรัพย์สิน งบประมาณปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 ต.ค. 2562
10 งบแสดงเปรียบเทียบ งบประมาณปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7