งบการเงิน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 พ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 พ.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 พ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 พ.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 พ.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์หมายเหตุประกอบงบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 พ.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ต.ค. 2563
8 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ต.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ต.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13