ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน แรก ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 เม.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 เม.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 เม.ย. 2564
7 วารสารประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 เม.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 เม.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ม.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2564
11 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ม.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
744
08 ม.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2564-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ม.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-6-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ม.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-12-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ม.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ม.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ต.ค. 2563
18 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 ต.ค. 2563
19 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 ต.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ต.ค. 2563
21 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ก.ย. 2563
22 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ก.ค. 2563
23 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้ขอรับบริการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 พ.ค. 2563
24 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 พ.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 เม.ย. 2563
26 ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 ม.ค. 2563
27 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 ม.ค. 2563
28 ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตโดยใช้ผลการประเมินการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ธ.ค. 2562
29 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ต.ค. 2562
30 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้ขอรับบริการ เทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3