ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้ขอรับบริการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 พ.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 เม.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 ม.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ม.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตโดยใช้ผลการประเมินการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ธ.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ต.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้ขอรับบริการ เทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ต.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 ต.ค. 2562
11 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
145
09 ต.ค. 2562
12 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ต.ค. 2562
13 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ต.ค. 2562
14 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ต.ค. 2562
15 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ต.ค. 2562
16 ข้อมูลเชิงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2562
17 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ก.ค. 2562
18 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 พ.ค. 2562
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 เม.ย. 2562
20 ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
31 มี.ค. 2562
21 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 มี.ค. 2562
22 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 มี.ค. 2562
23 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 มี.ค. 2562
24 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 มี.ค. 2562
25 ประกาศขึ้นบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
122
31 ม.ค. 2562
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ม.ค. 2562
27 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ห้วยทราวขาว ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 ม.ค. 2562
28 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ม.ค. 2562
29 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกะทูน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปี พ. ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 ธ.ค. 2561
30 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2