ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  หมู่ที่  1  และหมู่ที่  7  ด้วยการซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  สายอ่าวอีเดื่อ  กว้าง  5.0  เมตร  หนา 0.05 เมตร  ระยะทางยาว 5.132  กม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  25,660  ตร.ม.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน