ข่าวสาร
งบการเงิน
เรื่อง : งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562
  รายละเอียด :

 ขอประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม  2562  เพื่อให้หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไปทราบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน