ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รายละเอียด : ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน