กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : นโยบายไม่รับของขวัญ

รายละเอียด :
    

 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ฉบับปรับปรุง)  โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ  (Big  Rock)  กิจกรรมปฏิรูปที่  4  พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่  และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลกะทูน  จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No  Gift  Policy)  ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565    อ่าน 129 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**